Clwb Prynhawn Da

Grŵp o uwch ffrindiau'n mwynhau pryd o fwyd yn Caffi Beca. Eistedd wrth y bwrdd a siarad.
Clwb Prynhawn Da

CLWB PRYNHAWN DA

BOB DYDD MAWRTH 1pm i 3 pm

Pnawn cymdeithasol.  Cinio i ddechrau £9 (dewisol)

Sefydliad sy'n cael ei redeg gan wirfoddolwyr ar gyfer y gymuned a'r ardaloedd cyfagos.  Ein nod yw brwydro yn erbyn unigrwydd, i'r bobl hynny sydd ddim yn mentro allan.  Rydyn ni'n eu hannog nhw i ddod a chymdeithasu, cwrdd â phobl efallai nad ydyn nhw wedi'u gweld ers amser maith a gwneud ffrindiau newydd.

Mae gennym amrywiaeth o weithgareddau ee.  Gemau, cwis's, gemau bwrdd i'r henoed, mynd i lawr lôn gof, ymuno os ydyn nhw'n dymuno neu hyd yn oed eistedd a sgwrsio.  Trefnu teithiau allan yn achlysurol. 

Mae'r prynhawn ar gyfer dynion a merched o bob oed.  Dim angen atgyfeiriad,

Dewch draw i arbed eich biliau ynni am y prynhawn.

Cyswllt
Canolfan hamdden: 01554 810155
Amaryllis Stoc: 01554 810701
Meryl Gravelle: 07713 569333
Pat Thomas: 01554 810810   

Pyst Tebyg