Cynllunio


DolenPL/07827Diwygiad Anfaterol i PL/03916 (Estyniadau blaen a chefn un llawr arfaethedig)Furzeland, Pen y Mynnydd, Llanelli, SA15 4RS
DolenPL/07875Tystysgrif Cyfreithlondeb ar gyfer Defnydd Presennol – garej wedi'i orchuddio â dur i gartrefu nifer ac amrywiaeth o gerbydau preifat at ddefnydd domestig a dau gynhwysydd storio metelTir ger 11 Cilgant Argoed, Trimsaran, Llanelli, SA17 4DS