Cynllunio

Ceisiadau Cynllunio (Trimsaran)

Dilynwch y dolenni i weld ceisiadau cynllunio a wneir yn Nhrimsaran a'r ardaloedd cyfagos.


PL/07236 – Cais cynllunio ymgynghori – Planning application consultation

PL/07236 – Retention of hardstanding and new field access – Land near Troedyrhiw, Rehoboth Road, Five Roads, Llanelli, SA15 5EX  

_____________________________________________________________________

Dyddiad Dechrau Ymgynghori: 16/02/2024

Dyddiad Gorffen Ymgynghori08/03/2024

Cyflwynwch unrhyw sylwadau cyn dyddiad gorffen yr ymgynghoriad.

Manylion y cais, cynlluniau, hanes y safle perthnasol, gall cynnydd a’r canlyniad i’w gweld ar-lein yn: https://carmarthenshire.my.site.com/cy/s/planning-application/a0bQv000000Ih1h gallwch hefyd wneud sylwadau ar-lein yn ystod y cyfnod ymgynghori gweithredol.

Os ydych yn ateb ar e-bost, anfonwch eich ymateb i'r cyfeiriad canlynol os gwelwch yn dda: ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk 

Sylwch os byddwch yn cyflwyno sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, y bydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd ar-lein.

Cofion

Tîm Rheoli Datblygu

Lle a Chynaliadwyedd – Cynllunio

__________________________________________________________________

Consultation Start Date: 16/02/2024

Consultation End Date:  08/03/2024

Cyflwynwch unrhyw sylwadau cyn dyddiad gorffen yr ymgynghoriad.

Application details, plans, relevant site history, progress, and outcome can be viewed on-line at: https://carmarthenshire.my.site.com/en/s/planning-application/a0bQv000000Ih1h you can also comment online during the active consultation period.

Os ydych chi'n ymateb drwy e-bost, a allech chi anfon eich ymateb at: planningconsultations@carmarthenshire.gov.uk 

Sylwch, os gwnewch sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, bydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd ar-lein.

Cofion

Tîm Rheoli Datblygu

Lle a Chynaliadwyedd – Cynllunio


PL/06997 – Cais cynllunio ymgynghori – Planning application consultation

PL/06997 – Two storey rear extension – 60 Heol Llanelli, Trimsaran, Kidwelly, SA17 4AG  

_____________________________________________________________________

Dyddiad Dechrau Ymgynghori: 13/02/2024

Dyddiad Gorffen Ymgynghori05/03/2024

Cyflwynwch unrhyw sylwadau cyn dyddiad gorffen yr ymgynghoriad.

Manylion y cais, cynlluniau, hanes y safle perthnasol, gall cynnydd a’r canlyniad i’w gweld ar-lein yn: https://carmarthenshire.my.site.com/cy/s/planning-application/a0bQv0000008pVB gallwch hefyd wneud sylwadau ar-lein yn ystod y cyfnod ymgynghori gweithredol.

Os ydych yn ateb ar e-bost, anfonwch eich ymateb i'r cyfeiriad canlynol os gwelwch yn dda: ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk 

Sylwch os byddwch yn cyflwyno sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, y bydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd ar-lein.

Cofion

Tîm Rheoli Datblygu

Lle a Chynaliadwyedd – Cynllunio

__________________________________________________________________

Consultation Start Date: 13/02/2024

Consultation End Date:  05/03/2024

Cyflwynwch unrhyw sylwadau cyn dyddiad gorffen yr ymgynghoriad.

Application details, plans, relevant site history, progress, and outcome can be viewed on-line at: https://carmarthenshire.my.site.com/en/s/planning-application/a0bQv0000008pVB you can also comment online during the active consultation period.

Os ydych chi'n ymateb drwy e-bost, a allech chi anfon eich ymateb at: planningconsultations@carmarthenshire.gov.uk 

Sylwch, os gwnewch sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, bydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd ar-lein.

Cofion

Tîm Rheoli Datblygu

Lle a Chynaliadwyedd – Cynllunio


Subject: PL/07160 – Cais cynllunio ymgynghori – Planning application consultation
PL/07160 – Demolition of an existing part demolished house, and construction of new 4 bed detached house – Fairview, Trimsaran, Kidwelly, SA17 4EU


Dyddiad Dechrau Ymgynghori: 02/02/2024
Dyddiad Gorffen Ymgynghori: 23/02/2024
Cyflwynwch unrhyw sylwadau cyn dyddiad gorffen yr ymgynghoriad.
Manylion y cais, cynlluniau, hanes y safle perthnasol, gall cynnydd a’r canlyniad i’w gweld ar-lein yn: https://carmarthenshire.my.site.com/cy/s/planning-application/a0bQv000000EBy5 gallwch hefyd wneud sylwadau ar-lein yn ystod y cyfnod ymgynghori gweithredol.
Os ydych yn ateb ar e-bost, anfonwch eich ymateb i’r cyfeiriad canlynol os gwelwch yn dda: ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk
Sylwch os byddwch yn cyflwyno sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, y bydd y wybodaeth hon ar gael i’r cyhoedd ar-lein.
Cofion
Tîm Rheoli Datblygu
Lle a Chynaliadwyedd – Cynllunio


Consultation Start Date: 02/02/2024
Consultation End Date: 23/02/2024
Please submit any comments before the consultation end date.
Application details, plans, relevant site history, progress, and outcome can be viewed on-line at: https://carmarthenshire.my.site.com/en/s/planning-application/a0bQv000000EBy5 you can also comment online during the active consultation period.
If replying by email, could you send your response to: planningconsultations@carmarthenshire.gov.uk
Please note that if you do comment on the proposed development, this information will be publicly available online.
Regards
Development Management Team
Place and Sustainability – Planning
Croeso i chi gysylltu gyda Cyngor Sir Gâr yn Gymraeg neu’n Saesneg
You’re welcome to contact the Council through the medium of Welsh or English