Darganfod digwyddiadau sy'n digwydd
yn Trimsaran

Sesiwn Celf a Chrefft am ddim

3 Awst 10:30am – 12:30pm

Sesiwn Celf a Chrefft am ddim
Ar gyfer plant rhwng 9 a 13 oed (yn cynnwys cinio) Dim ond 15 lle sydd ar gael.

Sesiynau Chwaraeon a Gemau am ddim

10fed, 17eg a 24 Awst 10:00am – 12:00pm

Sesiynau chwaraeon a gemau am ddim am 9 i 13 oed (yn cynnwys cinio)

Hyfforddiant Hunan-Amddiffyn a Ffitrwydd

Bob dydd Mercher 6:30pm – 7:30pm

Hyfforddiant Hunan-Amddiffyn a Ffitrwydd
Trimsaran Leisure Cenntre
£3.50 y dosbarth
Cysylltwch â carl teifi ar Facebook neu gofynnwch yn y dderbynfa am rif cyswllt

Diweddariadau Cymunedol