Cyngor Cymuned Trimsaran

Rydym yn diboblogi'r safle'n barhaus gyda gwybodaeth a dogfennau perthnasol – gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i'r safle yn addysgiadol, yn ddefnyddiol ac yn ymgysylltu.

Rydym yn darparu gwybodaeth i'r gymuned gyfan

Darganfyddwch beth mae'r Cyngor Cymuned yn ei wneud. Gallwch hefyd ddod o hyd i Gynghorwyr sy'n eich cynrychioli.  Mae agendâu a chofnodion ein cyfarfodydd Cyngor - gan gynnwys manylion ceisiadau cynllunio sy'n cael eu hystyried gan y Cyngor - yn cael eu rhoi ar y safle hwn.

Eich Cynghorwyr

Darganfyddwch pwy sy'n eich cynrychioli chi .

Kim Broom

Plaid Cymru

Ffôn: 01554 810424
kim.broom@trimsarancc.org.uk

Alma Davies

Ind.

Ffôn: 01554 810706
alma.davies@trimsarancc.org.uk

Adrienne Beddington

Ind.

 adrienne.bedington@trimsarancc.org.uk

Catherine Jenkins

Ind.

Ffôn: 01554 758110
catherine.jenkins@trimsarancc.org.uk

Bethan Walters

Ind.

Ffôn: 01554 811164
bethan.walters@trimsarancc.org.uk

Naomi Wilmot

Ind.

Ffôn: 01554 811361
naomi.wilmot@trimsarancc.org.uk

Ioan Jones

Ind.

Ffôn: 01554 811991
ioan.jones@trimsarancc.org.uk

Mari Arthur

Plaid Cymru.

mari.arthur@trimsarancc.org.uk

Gavin O'Shea

Ind.

Ffôn: 01554 810618
gavin.oshea@trimsarancc.org.uk

Darganfod digwyddiadau yn digwydd
yn Trimsaran

CLWB PRYNHAWN DA

  • Pob dydd Mawrth
  • 1:00 PM – 3:00 PM

Sefydliad sy'n cael ei redeg gan wirfoddolwyr ar gyfer y gymuned a'r ardaloedd cyfagos.  Ein nod yw brwydro yn erbyn unigrwydd, i'r bobl hynny sydd ddim yn mentro allan.  Rydyn ni'n eu hannog nhw i ddod a chymdeithasu, cwrdd â phobl efallai nad ydyn nhw wedi'u gweld ers amser maith a gwneud ffrindiau newydd.

Cof

  • Tachwedd 11eg
  • 10:30 AM

Cynhelir gwasanaeth byr o Gofio a gosod y torchau yng Nghanolfan Hamdden Trimsaran ar Dachwedd 11eg am 10:30, croeso i bawb.
Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu ar ôl i'r gwasanaeth ganmol Cyngor Cymuned Trimsaran.

CLWB HANES

  • Tachwedd 7fed
  • 2:00 PM


Clwb Hanes/Clwb Hanes

Cyfarfod nesaf yng Nghanolfan Plas y Sarn
Dydd Llun / Monday
Siaradwr gwadd
Siaradwr gwadd: Norman Ibbitson

Catrawd Parasiwt 1955-60

Diweddariadau Cymunedol