Glanhau @yr hen ardal ailgylchu. . .

Cawsom ymateb gwych i'r gymuned yn clirio diwrnod yr hen ardal ailgylchu ym Mharc Trimsaran wrth baratoi ar gyfer creu Trac Pwmp BMX cymunedol.
Diolch yn fawr i'r holl Wirfoddolwyr a fynychodd fore Sadwrn a gweiddi allan i'r llu o fusnesau lleol a helpodd gyda'r clirio.

Dai dwbl H
Gwasanaethau garddio Marks
Gavin O'Shea GO cynnal a chadw
Gwasanaethau glanhau dyffryn Neil James

Diolch arbennig i'r bobl ifanc a weithiodd yn ddiflino drwy'r dydd.

Y gobaith yw mai hwn oedd y cyntaf o lawer o brosiectau cymunedol o'r fath, felly os na wnaethoch chi'r tro hwn, gwyliwch y gofod hwn ar gyfer prosiectau yn y dyfodol.

Pyst Tebyg