Newyddion Trimsaran

Ymgynghoriad Trimsaran Gyda'n Gilydd

Ymgynghoriad gan Bobol Bach a Chanolfan Hamdden Trimsaran, sy'n gweithio tuag at brosiect cyfunol sy'n canolbwyntio ar ddarpariaeth gymunedol o fewn Trimsaran, wedi'i dargedu at deuluoedd a phlant 0-19.

Rydym yn gofyn am eich barn am yr hyn sydd angen ei gynnwys yn y prosiect

https://forms.gle/VnvCre6RjJzXH1HRA


Dymuna Gyngor Cymuned Trimsaran estyn eu diolch i'r criw bach o wirfoddolwyr gweithgar a aeth ati i greu ac addurno ein pentre ar gyfer Sul y Cofio. Roedd hi'n bleser gweld ffrwyth eu llafur ar hyd a llêd Trimsaran. Diolch yn fawr iawn I chi gyd.

Hoffai Cyngor Cymuned Trimsaran ddiolch i'r nifer fechan o wirfoddolwyr gweithgar a aeth ati i greu ac addurno ein pentref gyda phabi hardd i goffáu Diwrnod y Cofio. Roedd yn bleser gweld yr arddangosfeydd wedi'u gwasgaru o amgylch Trimsaran. Diolch yn fawr iawn i chi gyd.


Dyfodol Gwasanaethau Pediatrig / Future Paediatric Services

Pyst Tebyg